17/2/17

Αγρότης όπως πιλότος

Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα επαγγέλματα τα χρόνια της κρίσης, είναι αυτό του αγρότη.Διάφορες φωνές ακούγονται για την αδικία της διαφορετικής φορολόγησης των αγροτών και την επιθυμία των να εξισωθούν οι συντελεστές και το αφορολόγητο των αγροτών με εκείνο οποιουδήποτε άλλου επαγγέλματος. Στη συλλογιστική αυτή προτάσσονται οι οδηγίες του Συντάγματος για ισοβαρή φορολόγηση εκάστου Έλληνα πολίτη, ανάλογα με τις δυνατότητές του, το γεγονός ότι με την τεχνολογία και την μηχανοποίηση της αγροτικής καλλιέργειας οι αγρότες δεν είναι πια κατ’ανάγκην και εργάτες, και διάφορα άλλα περί ισότητας. 
Παρόλα αυτά, η αγροτική ενασχόληση παραμένει μια σκληρή και δύσκολη δουλειά που διαλέγουν λίγοι, και τεράστιο ποσοστό των χωραφιών της χώρας παραμένουν ανενεργά και εκτός παραγωγής.Ένα από τα βασικά επιχειρήματα που δικαιολογούν αυτή τη σταδιακή απομάκρυνση της χώρας από την αγροτική παραγωγή, αποτελεί το γεγονός πως η αύξηση του επιπέδου διαβίωσης αυξάνει το κόστος των εργατικών. Σε συνδυασμό με την υψηλή σημερινή φορολόγηση και ειδικά το ΦΠΑ που επιβαρύνει υλικά απαραίτητα για την αγροτική παραγωγή, συν τους φόρους στα καύσιμα που είναι απαραίτητα για τις εργασίες της γης, πολλές φορές είναι φτηνότερο να εισάγει κάποιος αγροτικά προϊόντα και πρώτες ύλες από χώρες με χαμηλότερα εργατικά κόστη και φορολόγηση ή υψηλότερο βαθμό βιομηχανοποίησης της αγροτικής παραγωγής, απ’ ότι να τα παράγει μέσα στη χώρα μας.

Για τη συνέχεια Capital

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.